Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång
Åhusparkens historia och nutid, en mötesplats sedan 1906

DANSBANAN

1925-1926
1926
1970-tal
2009 ca
2017

ÅRET VAR

1978

År 1978 hade man Folkets Hus uthyrt inte mindre än 535 ggr. Därför kan man läsa att det ökade användandet innebar att fastigheten var i stort behov av att rustas upp. Under året hade man anlagt en dansbana, en ny taxislinga, parkering och en ny telefonkiosk. Läs mer

1983

I 1982 års verksamhetsberättelse kan man läsa att man hade bytt namn och förnyat paviljongen La Mer till häftiga Disco Bell och utedansbanan hade fått namnet Disco Magic. Besöksantalet hade gått upp med hela 60%. Läs mer

1984

En sommar med vind i seglen! Parken hade ett snitt på 2465 personer per kväll! Då var det enligt verksamhetsberättelsen ändå en regnig sommar.
Läs mer

1985

Folkets husbyggnaden var uthyrd 255 gånger detta år. Bridge, bingo, möten m.m. På Disco Bell var det dans endast under sommaren. Den största händelsen var i april när de första långtradarna anlände med de första delarna till bergbanan Galaxie 2000! Läs mer

1986

1986 firade parken 80 år! I samband med jubiléet utgavs Rickard Knutssons skrift Nöjesplatsen ÅHUSPARKEN Verksamhet och artister i ÅHUS FOLKETS HUS OCH PARK under 80 år. Sommaren bjöd på ett fantastiskt utbud av artister och man hade ännu mer publik än året innan. Läs mer

ETT AXPLOCK UR BILDARKIVET